Beste VPN-ane for Fjernarbeidarar & Frilansarar for å Arbeide frå Kvar som Helst i 2023 - TechRobot

Beste VPN-ane for Fjernarbeidarar & Frilansarar for å Arbeide frå Kvar som Helst i 2023

world map with location markers

Å jobbe på avstand er og vil vere eit alternativ for så mange som 36,2 millionar amerikanarar (eller 22% av befolkninga) innan 2025, estimert av Upwork. Mange av oss kan jobbe frå kvar som helst takka vere høghastigheitsinternett, einingar som blir betre kvar dag, utmerka nettapplikasjonar, og flotte selskap som verdset fjernkulturen.

Likevel er det å halde seg privat og trygg medan ein gjer dette av største viktighet. Heldigvis finst det virtuelle private nettverk tilgjengelege for å beskytte dataa dine og halde deg trygg på nettet.

Ved å bruke ein VPN vil all trafikken til og frå eininga di bli kryptert, og som eit resultat beskytta mot snoking. Ein VPN sender òg trafikken din gjennom ein mellomtenar som ein ekstra fordel. Dette tyder at du kan bruke den til å skjule plasseringa di og få tilgang til innhald som Netflix eller ulike nettsider.

Tilknytt: Å kjempe mot dei ikkje-opplagte tryggleikstruslane ved fjernarbeid

Her er lista vår over dei beste VPN-ane for fjernarbeidarar; vi vil gå meir i djupna om desse nedanfor.

Beste VPN-tenester for Fjernarbeidarar

Når vi evaluerte desse VPN-ane, vurderte vi deira fart, pålitelegheit, styrken på krypteringa, tilgjengelegheita til det globale servernettet, mangelen på brukaridentifiserande loggar halde av tilbydaren, og kvaliteten på kundeservicen. Våre to toppforslag for VPN-er for fjernarbeidarar er ExpressVPN og NordVPN.

Totalt sett best i testene våre

ExpressVPN

Samlet poengsum: 9.8

 • Superraske servere
 • AES 256-biters kryptering
 • Støtter den private protokollen Lightway
 • Pengene tilbake-garanti

Pengene-tilbake-garanti

ExpressVPN tilbyr lynraske hastigheiter og solide tilkoplingar slik at du kan gløyme hakkyete videosamtalar når du jobbar på avstand. Har også eit omfattande nettverk med meir enn 3,000 tenarar i 94 land.

Det gir også sikker tilgang til strøymeplattformar som Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, i tillegg til å kunne omgå sensur eller regionlåsing som finst i mange land – som Kina med sine tilgangsbegrensingar til populære nettstader som Facebook eller Skype.

I tillegg kjem ExpressVPN med militærgradert kryptering saman med ein kill switch på skrivebordsappane sine – alle funksjonar som hjelper til med å halde dataa dine trygge når du jobbar på avstand.

Sidane denne VPN-en tillèt opptil fem samtidige tilkoplingar er den ideell om du brukar ulike einingar, dei støttar iOS, Android, Linux, Windows og MacOS.

Alternativt kan du òg setje opp ExpressVPN på utvalde ruterar ved å bruke tilpassa fastvare eller ved å konfigurere det manuelt med kompatibel fastvare. Det tilbyr òg kunnskapsrik kundestøtte gjennom 24/7 live chat for eventuelle problem som oppstår under bruken.

Det billigste alternativet

NordVPN

Samlet poengsum: 9.6

 • Utrolig raske servere
 • Fantastiske sikkerhetsfunksjoner
 • Verifiserte retningslinjer mot loggføring
 • Opphever blokkering av strømmeplattformer

Pengene-tilbake-garanti

Vår neste anbefaling er NordVPN som utmerkar seg når det gjeld pålitelegheit over heile sitt store nettverk på over 5400 serverar til stades i meir enn 60 land.

NordVPN fungerer òg flott med strøymetenester som Netflix eller Hulu, samtidig som den held dataa dine trygge gjennom sterk kryptering saman med ekstra sikkerheitsfunksjonar inkludert perfekt framoverhemmelegheit, beskyttelse mot lekkasjar, automatisk wifi-beskyttelse og ein nødstopp (bortsett frå på Android).

Dei loggar heller ikkje brukardata, noko som er essensielt for personvernsorienterte brukarar som bestemmer seg for å nytte tenesta. Du kan bruke NordVPN på opptil seks einingar samtidig, og det finst apper for Windows, MacOS, Linux, iOS og Android, i tillegg til at visse ruteroppsett også er støtta.

Kva gjer den beste VPN-en for fjernarbeid?

I ein verden som i aukande grad blir fokusert på fjernarbeid, er det avgjerande å halde seg trygg og beskytta medan ein får tilgang til internett. Det er derfor VPN har blitt eit viktig verktøy for å jobbe på avstand. Men kva VPN er best for slike føremål? La oss undersøke funksjonane du bør vurdere før du vel ein:

 • Kryptering: Med ein kvar VPN spelar kryptering ei stor rolle for å sikre førsteklasses tryggleik. Du bør velje ei løysing som tilbyr uknuseleg kryptering gjennom bransjestandardprotokollar, samt ekstra tryggleikstiltak som ein funksjonell kill switch eller trusselbeskyttelse.
 • Personvernpolicy: For å sikre at dataa dine er verna og halde trygge frå nysgjerrige auge, sjå etter VPN-ar med ein streng ingen-loggføringspolicy som har blitt revidert av ekspertar. Dette vil sikre at personopplysningane dine forblir konfidensielle til alle tider.
 • Fart: Ytinga til VPN-en din bør aldri bli kompromittert av sikkerheitsnivåa. Sjølv om kybertryggleik kanskje er viktigast, bør det ikkje gå på bekostning av fart. Om mogleg, bruk vårt fartstestverktøy for å identifisere kva VPN-er som tilbyr optimale fartar utan å senke sikkerheitsstandardane.
 • Servernettverk: Eit stort tal tenarar lokaliserte på ulike stader gjev deg høve til å finne mange alternativ som ikkje er overfylte og kan garantere optimal ytelse. Sørg for å velje noko som tilbyr både kvalitet og kvantitet når du skal velje den virtuelle private nettverkstenesta du vil gå for.
 • Rådlegheit: Heldigvis krev ikkje dei beste programma at du må tømme bankkontoen – vurder berre om du får verdi for pengane når du ser på prisplanane deira. Samstundes, gløym ikkje andre viktige aspekt som krypteringsstyrke eller personvernreglar når du gjer valet ditt heller!

Når alt kjem til alt, er dette nokre faktorar som kan hjelpe deg å finne ein passande teneste for Virtuelt Privat Nettverk for arbeid på avstand; frå avanserte tryggleiksfunksjonar og strenge personvernreglar gjennom raske hastigheiter og store tenarnettverk ned til overkommelege prisar – desse elementa bør alle takast med i vurderinga før ein bestemmer seg for ein passande leverandør.

Kvifor treng du ein VPN for fjernarbeid?

Det er avgjerande for alle som jobbar heimanfrå eller i utlandet å beskytte dataa og privatlivet sitt. Dette inneber å vere medviten om tryggingstiltaka som er nødvendige når ein brukar delte nettverk som offentleg Wi-Fi. Ein viktig måte å verne om informasjonen din på er ved å bruke eit Virtuelt Privat Nettverk.

Ein VPN skapar ein sikker tilkobling mellom to punkt på internett, som gjer at du kan få tilgang til sensitiv informasjon og hindrar hackarar og andre ondsinna aktørar frå å avlytte den. Det gøymer òg IP-adressa di, slik at tredjepartar ikkje kan spore nettaktiviteten din. I tillegg gir det kryptering som gjer det vanskeleg for cyberkriminelle å få tilgang til data som blir sendt gjennom nettverket.

Å bruke ein VPN medan du jobbar på avstand byr på mange fordelar utover berre tryggleik. Til dømes, om du får tilgang til tenester som tar ulike prisar avhengig av landet (ein praksis kjend som prisdiskriminering), kan du få tilgang til desse tenestene frå ein utanlandsk server med ein VPN og dra nytte av billegare alternativ i visse land.

I tillegg krev nokre selskap at arbeidarane deira har ei sikker tilkopling til arbeidsområda sine; å ha ein VPN gjer at tilsette kan halde denne tilkoplinga uansett kor dei måtte befinne seg.

Å investere i ein påliteleg og sikker VPN er avgjerande for å ha ro i sinnet når ein jobbar heimefrå eller borte frå kontoret. Ved å gjere dette vil ein sikre at all privat og konfidensiell informasjon forblir trygt kryptert, samt hindre eksterne kjelder i å spore eller stjele informasjon om dine nettaktivitetar – og til slutt beskytte din digitale tryggleik uansett kor du måtte befinne deg når du jobbar på avstand.

Bør eg bruke ein gratis VPN for fjernarbeid?

video call on laptop

Konseptet med fjernarbeid har blitt stadig meir framståande dei siste månadane. I konteksten av denne nye røyndomen er det avgjerande å sikre digital tryggleik og datavern. Eit Virtuelt Privat Nettverk (VPN) tilbyr ein ideell løysing for dette føremålet, men bør du velje ein gratis VPN eller betale for ein premiumteneste?

I prinsippet kan gratis VPN-tenester verke som eit attraktivt tilbod – særleg om budsjettet ditt er stramt. Men, dessverre, kjem desse tenestene ofte med betydelege risikoar knytte til seg. Primært er desse tenestene upålitelege; dei kan ende opp med å samle inn og selje personopplysningane dine utan ditt samtykke. Nokre oppfører seg til og med som skadevare i forkledning og kompromitterer eininga di! Derfor vil vi råde frå å bruke nokon form for gratis VPN.

Eit alternativt val er å nytte seg av freemium-tenester som Atlas VPN eller Proton VPN – dei er i hovudsak ‘gratisnivå’-alternativ frå pålitelege leverandørar og kjem med avgrensa funksjonar. Likevel, å ta i bruk ein betalt teneste er framleis den beste løysinga for å garantere fullstendig privatliv under arbeid på avstand. Mange leverandørar tilbyr pengane-tilbake-garantiar eller gratis prøveperiodar slik at du enkelt kan finne den mest passande planen i samsvar med dine behov før du gjer eit forplikting.

For å oppsummere, sjølv om gratis VPN-ar kan virke tiltrekkande ved første augekast, er det fleire tryggleiksrisikoar knytte til dei som ikkje kan ignoreras – derfor foreslår vi å investere i premiumtenester i staden!