Bli med i VPN-revolusjonen

Lær korleis du kan beskytte ditt digitale privatliv, internettbruk, og opne opp regionale restriksjonar.

Les våre uavhengige VPN-anmeldelser, artiklar og guidar for å finne ein trygg, påliteleg og truverdig teneste, og start å surfe privat i dag på tvers av enhetene dine.

Techrobot VPN-revolusjon

Digital Privacy

Digital Privacy

5 Måtar ein VPN Sikrar Ditt Online Personvern

VPN-ar blir stadig meir populære, og det med god grunn. Cyberkriminalitet er på frammarsj, lettare gjort mogleg av porøse internett-system….

Digital Privacy

Kor Privat eller Trygg Er Personlege Dataa Dine i Skyen?

Skybasert lagring er no dagens orden. Fleire og fleire vel skybaserte lagringsalternativ. Før i tida var det obligatorisk å ha…

Digital Privacy

Kva Er Eit Botnett og Korleis Påverkar Det Ditt Online Personvern?

Nettet er fullt av «skadedyr» som kryp rundt for å kompromittere sikkerheten. Nokre gonger er desse skadedyra retta mot spesifikke…

Gaming

Gaming

5 Beste Gratis VPN-tenester for PS4 i 2024 (Fullt Testa for Speling)

Spelarar vil gjere kva som helst berre for å få den beste spelopplevinga mogleg. Det er forståeleg, med tanke på…

Gaming

Beste VPN-ane for DMM i 2024 (Tilgang DMM utanfor Japan)

DMM er ein nettbasert distributør i Japan, som tilbyr ei rekkje nettbaserte tenester. Nokre av tenestene deira inkluderer videosal og…

Gaming

Beste VPN-ane for Minecraft i 2024 (Unngå IP-forbod + Spel Overalt)

Minecraft er eit sandkassespel laga av Mojang. Spelet har ei 3D virtuell verd der spelarar kan byggje alle slags ting…

Guide

Digital Privacy

7 Enkle Måtar å Sørgje For At Du Består Testen for Personvern på Nettet

Internettet gjer livet mykje meir praktisk og lar oss knyte kontakt med folk lett, anten det er venner eller familie,…

Guide

Korleis installere NordVPN på Samsung Smart TV (2024 Guide)

NordVPN er generelt tilgjengeleg for brukarar på ulike einingar, inkludert Android, iPhone, Mac, Windows, Android TV, osv. Likevel er nokre…

Guide

Korleis halde seg trygg på nettet: 10 enkle tips for 2024

Cyber-sikkerheit er eit omgrep som blir brukt for å skildre tryggleik på nettet. Det blir raskt eit populært tema på…

Internet Security

Internet Security

Kybertryggleik for Fjernarbeidarar: Viktigheita av Fleirfaktorautentisering

Fjernarbeid har blitt dagens orden. På grunn av nylege hendingar i verda, er det no tydeleg at mykje av arbeidet…

Internet Security

Kva er eit DDoS-åtak?

Det er meir sannsynleg enn ikkje at du har høyrt om ei nettside som har blitt teken ned av hackarar…

Digital Privacy

IoT-åtaka Alle Bør Vite Om

Innovasjonane som IoT har introdusert i organisasjonar og enkeltindivids kvardagsliv har opplevd ein oppsving dei siste åra. Til dømes vil…

News

News

Det kvite huset avslører at minst 100 selskap vart råka av SolarWinds-hacket

Det er ikkje ofte at ein kriminell klarer å gjennomføre eit koordinert cyberangrep på fleire etatar (inkludert regjeringa) med suksess….

Digital Privacy

Stanford-forskarar finn tryggleiks- og personvernproblem i Clubhouse-appen

Sosiale medieplattformar dukkar opp dag for dag. Som eit resultat av denne auken, held truslane nettbrukarar står overfor å auke….

News

Nytt Verktøy Oppdagar Sikkerheits- og Personvernsårbarheiter i COVID-19 Smittesporingsappar

COVID-19-pandemien kasta verda ut i kaos. Effektane var og er framleis øydeleggjande, og pressa mange land til randen av ein…

Research

Research

Kor Mange “Falske” Følgjarar Har Instagram sine Top Kjendisar Og Merkevarer?

Har du nokon gong lurt på kor mange av dine favorittkjendisar, merkevarer, idrettsstjerner og politikarar sine følgjarar som er ekte…

Research

Kva er røyndomen til verkeleg og cyberkriminalitet i Europa?

Er du klar over kor ofte verkelege lovbrotsverk og cyberkriminalitet blir begått over heile Europa og kva land som er…

Research

Sikkerheitsrisikoane ved å Ete Ute

I ein post-coronavirus verden har hotell- og restaurantnæringa blitt digitalisert. Mange restaurantar lar no kundane bla gjennom menyen og betale…

Streaming

Streaming

Beste VPN-ane for CrunchyRoll i 2024 (Full Anime-tilgang Raskt)

Om du les dette, veit du sannsynlegvis allereie om CrunchyRoll som ein strøymeteneste, akkurat som Netflix. Forskjellen er at CrunchyRoll…

Streaming

Beste VPN-ane for Netflix Japan Som Faktisk Fungerer i 2024

Netflix er, etter alle standardar, verdas største strøymeteneste. Med nesten 200 millionar abonnentar over heile verda, held Netflix tøylane når…

Streaming

Beste VPN-ane for Hotstar i 2024 (Sjå Hotstar Overalt)

Hotstar er ein indisk mediastraumingsplattform lansert i 2015 med hovudfokus på cricketkampar. Likevel tilbyr den no anna innhald som filmar,…

Uncategorized

Internet Security

Kybertryggleik for Fjernarbeidarar: Viktigheita av Fleirfaktorautentisering

Fjernarbeid har blitt dagens orden. På grunn av nylege hendingar i verda, er det no tydeleg at mykje av arbeidet…

Streaming

Beste VPN-ane for CrunchyRoll i 2024 (Full Anime-tilgang Raskt)

Om du les dette, veit du sannsynlegvis allereie om CrunchyRoll som ein strøymeteneste, akkurat som Netflix. Forskjellen er at CrunchyRoll…

Digital Privacy

5 Måtar ein VPN Sikrar Ditt Online Personvern

VPN-ar blir stadig meir populære, og det med god grunn. Cyberkriminalitet er på frammarsj, lettare gjort mogleg av porøse internett-system….

VPN Reviews

VPN Reviews

FastestVPN Gjennomgang

Dei aukande truslane på nettet har gjort det naudsynt for alle å sjå etter ein måte å halde seg trygg…

VPN Reviews

OVPN Gjennomgang

Du vil vere uaktsam om du ikkje er klar over dei potensielle risikoane som finst på internett i desse dagar….

VPN Reviews

CactusVPN Omtale

Vi lever i internettalderen. Dette inneber uunngåeleg at dei fleste, om ikkje alle, av aktivitetane våre blir utførte på nettet….