7 Enkle Måtar å Sørgje For At Du Består Testen for Personvern på Nettet - TechRobot

7 Enkle Måtar å Sørgje For At Du Består Testen for Personvern på Nettet

Internettet gjer livet mykje meir praktisk og lar oss knyte kontakt med folk lett, anten det er venner eller familie, eller fjerne kjente. Likevel, sjølv om mange trur at internettet er relativt trygt, finst det mange risikoar på internett òg. Skadevare, løsepengevirus, og phishing-angrep er berre nokre av farane som finst der ute som kan påverke deg i kvardagslivet ditt medan du surfar på nettet. Det er ditt ansvar å vere årvaken når du surfar på nettet og får tilgang til nettsider og plattformar.

For tida inkluderer nokre av tryggingsrisikoane ein møter på internett:

  • Identitetstjuveri: Hackarar kan stjele informasjonen din og bruke identiteten din til å utføre ulovlege aktivitetar på nettet. Identitetstjuveri er den mest populære forma for cyberangrep i verda.
  • Kredittkorttjuveri: Kredittkorttjuveri er i praksis det same som identitetstjuveri. I denne forma for cyberangrep får hackerane tak i kredittkortinformasjonen din på nettet og stel pengane dine. Vanlegvis brukar dei offera sine pengar til å gjere innkjøp på nettet.
  • Ransomware og skadevare: Ransomware-åtak inneber at hackarar krypterer informasjonen på datamaskina di. Vanlegvis må du betale store summar for å låse opp dataa dine.

7 Steg for å Sikre Ditt Personvern på Nettet

I lys av det ovanfor, er det avgjerande å stramme inn tryggleiken din og sikre at du ikkje er sårbar for angrep. Her er sju steg du kan ta for å forsikre deg om tryggleiken din.

1. Sjekk brukarkontoane dine

Uavhengig av datamaskina du brukar, finst det sikkerheitsinnstillingar tilgjengelege for deg. Så, den første forsvarslinja er vanlegvis å teste desse og sjå om dei fungerer optimalt.

Dette steget har som mål å sjå inn i passorda til brukarkontoen din og sjå om sikkerheitssystema dine er svake. Om dei er det, så kan du vere eit bytte for hackarar.

2. Sørg for at sikkerheitsprogramvara di er oppdatert

Om du har antivirusprogramvare, må du forsikre deg om at den fungerer godt. Det finst mange variantar av antivirusprogramvare tilgjengeleg, og du kan enkelt skaffe deg ein av dei.

Ekspert antivirusprogramvare vil la deg vite om ei nettside du er på er usikra, og om serveren din lastar ned ei skadeleg fil. Du kan køyre testar på antivirus-tenesta di for å forsikre deg om at du er beskytta. Sørg alltid for at antivirusprogramvara di er oppdatert.

3. Test passorda dine

Du kan dra nytte av fleire nettbaserte verktøy for å sjekke passorda dine. Enten det er eit passord for datamaskina di eller eit passord du har på ein nettbasert teneste, er desse verktøya nyttige. Om du finn ut at passordet ditt ikkje er sterkt nok, så kan du endre det.

4. Oppdater programtillegg for nettlesaren din

Sidane nettlesarane dine er det primære inngangspunktet til internettverda, er det berre rettferdig at du oppdaterer dei med jamne mellomrom. Berre dei nyaste og mest pålitelege versjonane kan halde deg trygg frå hackarar.

Å ha ein oppdatert nettlesar er berre byrjinga. Du må òg oppdatere nettlesaren sine plugginn. Utdaterte plugginn gjer deg sårbar. Gå til nettlesarane dine (også dei du kanskje ikkje brukar) og oppdater plugginna dine regelmessig.

5. Køyr ein test på brannmuren til datamaskina di

Neste steg for deg vil vere å teste datamaskina sin brannmur. Brannmuren er ein av dei mest grunnleggjande — og kritiske — tryggleiksfunksjonane dine. Den held hackarar unna når du er kopla til internett.

Dessverre er brannmurar langt frå perfekte. Ei feil innstilling kan bryte ned systemet og gjere deg sårbar. Så, du må sjekke brannmuren og forsikre deg om at den framleis fungerer. Mange tenester vil hjelpe deg med dette.

6. Slett gamle filer permanent

Du bør vita no at å trykke på «slett» ikkje fjernar filene du ikkje lenger treng. Kven som helst som kjenner seg fram på harddisken din, kan gjenopprette dei. Dette er kvifor du treng å slette filene permanent.

Sjølv då kan du køyre eit program for filgjenoppretting for å forsikre deg om at filene verkeleg er borte. Om programmet ikkje finn dataene, då veit du at dei ikkje lenger er der.

7. Køyr Facebook-sjekken

Facebook er verdas største sosiale medieplattform, med milliardar av brukarar. Det er stor sjanse for at du er ein av desse personane. Om du er ein Facebook-brukar, har du mest sannsynleg mykje personleg data. Dette er kvifor Facebook fann opp sitt «Sjå Som»-verktøy for å vise korleis nokre spesifikke personar kanskje ser profilen din.

Gå til Facebook > Innstillingar > Tidslinje og merking. Gå til «Kven kan sjå tinga mine på tidslinja mi» og klikk på «Sjå som.» Klikk gjennom seksjonane og sjå kva andre vil sjå.

Vil ein VPN Beskytte Dataa Mine på Nettet?

Om du skal på nettet, særleg når du er på eit ukjent stad, er eit Virtuelt Privat Nettverk (VPN) ein påliteleg teneste å ha. Primært hjelper desse tenestene deg med å skjule plasseringa di og få tilgang til nokre delar av internettet som ikkje ideelt sett er tilgjengelege for deg.

Likevel forbetra VPN-ar også tryggleiken din på nettet. Dei fleste VPN-ar kjem med funksjonar for datakryptering som vil beskytte deg og gøyme dataa dine frå hackarar. I tillegg til tryggleiksfunksjonar som brannmurar og antivirusprogram, vil desse tenestene markant forbetre beskyttelsen din.

For tida tilbyr fleire VPN-tenester mykje for pengane. Likevel er to av dei mest imponerande ExpressVPN og NordVPN. Begge leverandørane har nokre kritiske tryggleiksfunksjonar, inkludert:

  1. AES-256-kryptering: AES-256-kryptering er for tida eitt av dei høgaste nivåa av kryptering som er tilgjengeleg. Når du er tilkopla nokon av desse VPN-ane, sørgjer dei for at dataflyten din er sikker og fri for avbrot. Dei held òg hackarar og uautoriserte partar frå å få tilgang til dataa, så du er i toppstilling.
  2. Kill switch: Kill switch er raskt i ferd med å bli ei topp VPN-sikkerheitsfunksjon. Med kill switch kuttar VPN-ane dataflyten så snart eininga di blir fråkopla frå ein server. Funksjonen sikrar at alle data som kjem inn på datamaskina di er krypterte til ei kvar tid.
  3. Ingen-logg-policyar: ExpressVPN og NordVPN samlar ikkje inn nokon informasjon om deg. Så, dei vil ikkje dele din stad, IP-adresse, osv. med nokon. Dei kan berre gi det dei har, ikkje sant?
  4. Splitt tunnelering: Splitt tunnelering-funksjonen vil hjelpe deg med å kontrollere appane, nettstadene og programma som får tilgang til internett direkte. Dei andre vil få tilgang til internett gjennom VPN-en.
  5. IPv6-lekkasjebeskyttelse: Din IPv6 er plasseringa du får når du koplar deg til internett. Ein IPv6-lekkasje er ein alvorleg trussel mot nettryggleiken din, og det gjer det mogleg for hackarar å få tak i plasseringa di. Med nokon av desse VPN-ane er du trygg frå ein slik trussel.

Konklusjon

Sikkerheitstruslar på internett er ganske omfattande. Hackarar er alltid på utkikk og vil slå til ved den minste moglegheit. Med tanke på kor mykje som står på spel, kan du ikkje ta lett på sikkerheita di. Du kan gjere fleire ting for å sikre sikkerheita di. VPN-er er også tilgjengelege for å gi ekstra beskyttelse. Føl deg fri til å nytte deg av ein kva som helst.