Digitalt personvern Arkiv - TechRobot

Digitalt personvern

Artikler

5 Måtar ein VPN Sikrar Ditt Online Personvern

VPN-ar blir stadig meir populære, og det med god grunn. Cyberkriminalitet er på frammarsj, lettare gjort mogleg av porøse internett-system….

Artikler

Kor Privat eller Trygg Er Personlege Dataa Dine i Skyen?

Skybasert lagring er no dagens orden. Fleire og fleire vel skybaserte lagringsalternativ. Før i tida var det obligatorisk å ha…

Artikler

Kva Er Eit Botnett og Korleis Påverkar Det Ditt Online Personvern?

Nettet er fullt av «skadedyr» som kryp rundt for å kompromittere sikkerheten. Nokre gonger er desse skadedyra retta mot spesifikke…

Digitalt personvern

7 Enkle Måtar å Sørgje For At Du Består Testen for Personvern på Nettet

Internettet gjer livet mykje meir praktisk og lar oss knyte kontakt med folk lett, anten det er venner eller familie,…

Digitalt personvern

Korleis Sikre Din Online Personvern på Offentleg Wi-Fi

Data er ein av dei mest verdfulle tinga på internett, og dette er kvifor det er viktig å halde seg…

Artikler

Er Gratis VPN-ar Gode for Personvern på Nettet?

Ein VPN (Virtuelt Privat Nettverk) er utan tvil ein sikker veg å gå dersom du ønskjer å sikre personvernet ditt….

Artikler

Korleis dei største nettsidene i verda sporer nettåtferda di

Har du nokon gong kome over nokre av dei same varene du såg på Amazon eller eBay, som viser seg…

Artikler

IoT-åtaka Alle Bør Vite Om

Innovasjonane som IoT har introdusert i organisasjonar og enkeltindivids kvardagsliv har opplevd ein oppsving dei siste åra. Til dømes vil…

Digitalt personvern

Korleis fjerne personleg informasjon frå Google

Google er utan tvil den mest populære søkemotoren globalt, og står for omtrent 88,5% av det globale søkemotormarknaden tidleg i…

Artikler

Spionerer Google på Deg? Alt Du Treng å Vite

Om du brukar ein Android-eining, så er Google på ingen måte ein framand for deg. Kvar Android-dreven eining er knytt…

Artikler

Den Verkelege Sanninga om Personvernpolicyar — Avsløring av Mytane

Alle veit eit eller anna om personvernreglar. Men, sanninga er at det meste av det fleirtalet veit er ikkje anna…

Digitalt personvern

10 Måtar å Beskytte Deg Sjølv Mot Nettsidesporing

Dessverre er Storebror og hans altseande auge ikkje lenger berre fiktive konsept. I desse dagar er det mange rapportar om…

Artikler

Big Brother ser på: Kvifor ditt nettvern er under angrep

Personvernet ditt er under angrep, og det er verre enn du trur. Storebror ser alltid på; auga hans granskar kvar…

Digitalt personvern

Datainnbrot: Korleis Det Skjer og Kva Du Skal Gjere

Datatryggleiksbrota er som ein virtuell terrorhandling mot ein database, og konsekvensane er vanlegvis langs den linja. For organisasjonar kan eit…