Korleis installere NordVPN på Samsung Smart TV (2024 Guide) - TechRobot

Korleis installere NordVPN på Samsung Smart TV (2024 Guide)

NordVPN er generelt tilgjengeleg for brukarar på ulike einingar, inkludert Android, iPhone, Mac, Windows, Android TV, osv. Likevel er nokre einingar ikkje så heldige; ein slik er Samsung Smart TV. Samsung Smart TV er ikkje kompatibel med NordVPN fordi den opererer under eit operativsystem kalla Tizen OS.

Det er tre hovudmåtar å setje opp NordVPN på Samsung Smart TV.

 1. Å setje det opp via PC. Dette er den enklaste metoden og passar for nybyrjarar å bruke, sjå korleis!
 2. Å setje det opp gjennom ein SmartDNS-proxy. Det er litt komplisert og ganske så langdryg prosess òg.
 3. Å setje det opp gjennom ein ruter. Om du ikkje er kjend med ruterar, kan denne metoden vere mindre brukarvennleg for deg.

Likevel vil denne artikkelen leie deg gjennom prosessen med å bruke nokon av desse metodane og alt anna du treng å vite om å installere NordVPN på ein Samsung Smart TV.

Installer NordVPN på Samsung TV-en din i dag!

Installer NordVPN på PC-en din

Om du har ein PC, blir det å setje opp NordVPN for din Samsung Smart TV ein leik. Alt du treng å gjere er å fysisk dele datamaskina sin internettforbindelse med Smart TV-en din. Her er korleis du gjer det med desse enkle stega:

 1. Kopla Samsung Smart TV-en din til ein Windows-datamaskin ved hjelp av ein HDMI-kabel eller eit trådlaust alternativ som Chromecast, Miracast eller Airplay.
 2. Klikk på Windows-ikonet nederst på skjermen din.
 3. Gå til *Kontrollpanel > Nettverk- og delingssenter > Endre adapterinnstillingar.*
 4. Neste steg er å identifisere VPN-tilkoblinga di.
 5. Sjå etter eit alternativ kalla “TAP-Win32 Adaptor V9 her om VPN-en din brukar OpenVPN.”
 6. Høgreklikk på den og vel *Vel Eigenskapar > Klikk på «Deling»-fana.*
 7. Vel “Tillat at andre nettverksbrukarar koblar til gjennom denne datamaskina sin internettforbindelse” ved å krysse av i boksen.
 8. Neste steg er å velje den eksakte porten som du vil bruke for å kople til Smart TV-en din.
 9.  Til slutt, start PC-en din på nytt for å kunne aktivere internett-tenestene på din Samsung Smart TV.

Dette er den enklaste måten å installere NordVPN på din Samsung Smart TV, og det er raskt òg, så lenge du har ein Windows PC.

Sett opp ein tilkobling gjennom SmartDNS Proxy

Ein annan sikker måte å bruke NordVPN på din Samsung Smart TV er ved å setje opp ein SmartDNS på din Samsung Smart TV. Ein SmartDNS-proxy er ein måte å ha ein nytande straumingsoppleving på, særleg på geo-blokkerte plattformar som Netflix, Amazon Prime, Hulu, og mange andre. Det hjelper deg å omgå desse blokkeringane med minimal innsats og kan installerast direkte på din Samsung Smart TV.

Du bør likevel merke deg at SmartDNS-proxyar åleine ikkje kan sikre eller tilby nokon krypteringstenester til eininga di. Å pare det med ein VPN som NordVPN gjer det for deg. No skal vi gå rett til oppsettsprosedyren:

Del 1

 1. Skaff deg eit unikt dynamisk DNS-vertsnavn (DDNS) frå dynu.com.
 2. Opprett ein personleg konto på nettstaden (dynu.com).
 3. Aktiver kontoen din med brukardetaljane dine.
 4. Klikk *Kontrollpanel > opne DDNS-tenester*.
 5. Vel Blå Knappen merka *Legg til*.
 6. Gje deg sjølv eit domenenamn.
 7. Klikk Legg til og slå av *Wildcard Alias*.
 8. Vel *Aktiver IPV6-adresse > Lagre.*
 9. Din Dynu-konto er no gyldig.

Del 2

 1. Kjøp eit NordVPN-abonnement.
 2. Logg inn på nettsida sitt kontrollpanel og opne DNS-innstillingar.
 3. Klikk på Dynamisk DNS-registrering.
 4. Skriv inn *Dynu-vertsnavnet* ditt og legg til *Dynu.com* på slutten av det.
 5. Vel Lagra vertsnavn. Ei «Oppdatert«-melding vil dukke opp.
 6. Vent i opptil 15 minuttar for å la NordVPN oppdage endringa i IP.

Del 3

 1. Opna din Samsung Smart TV og trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen til Samsung Smart TV-en din.
 2. Bla gjennom fanene til du kjem til NETTVERK.
 3. Klikk på Nettverksstatus ved å trykke Enter.
 4. Vel *IP-innstillingar > DNS-innstillingar.*
 5. Vel Skriv inn manuelt og legg inn DNS-adressa til NordVPN.
 6. Klikk OK for å godta tilkoblinga.
 7. Du er no tilkopla den nye tenaradressa, og NordVPN er tilkopla din Samsung Smart TV.

Sett opp ein tilkobling gjennom ein fysisk ruter

Denne metoden er ein effektiv og økonomisk måte å bruke NordVPN på din Samsung Smart TV. Det som er endå betre, er at å setje opp ein VPN på ein fysisk ruter tyder at alle dine einingar som er kopla til ruteren også er maksimalt beskytta av NordVPN.

Det er to typar ruterar, den førekonfigurerte og ruteren som treng å konfigurerast.

Installer NordVPN på Samsung TV-en din i dag!

Setje opp NordVPN på ein Før-Konfigurert Ruter

Om du eig ein uinnstilt ruter, kan stega for å konfigurere rutaren din for bruk med NordVPN vere ganske oppgåva. For dei som er mindre teknisk anlagt, kan det vere ein slik hektisk labyrint. Heldigvis har NordVPN samarbeida med nokre ruter-teknikarar for å tilby ei enklare løysing.

Denne ruterkonfigurasjonstenesta førehandskonfigurerer ruterar og gjer dei kompatible med NordVPN slik at du ikkje treng å gå gjennom den krevjande oppgåva med å konfigurere ruteren sjølv. Fordelen med dette er at du kan byrje å bruke ruteren din med NordVPN så snart du får den, ingen lange ventetider, byrje å strømme så snart du har eit NordVPN-abonnement.

Ein ulempe med dette alternativet er at desse rutarene er litt dyrare enn vanlege rutere.

Setje Opp NordVPN på ein Ukonfigurert Ruter

Om du heller ikkje vil bruke ein førehandskonfigurert ruter, eller du allereie har kjøpt ein uinnstilt ruter før no, kan du følgje desse instruksjonane.

For å bruke NordVPN på rutaren din som ikkje er konfigurert, må han først vere kompatibel med VPN-ar. For at tilkoplinga skal fungere, må han støtte OpenVPN. Rutaren bør også støtte NordVPN som ein Klient og ikkje ein Tenar.

Følgjande sett med konfigurasjonar er generaliserte steg for dei fleste ruterar og bør også fungere godt med ein kvar liknande uinnstilt ruter du måtte ha.

Følg instruksjonane nedanfor nøye; ikkje rør noko som ikkje er nemnt i denne guiden. 

 1. Last ned OpenVPN-konfigurasjonsfiler frå NordVPN.
 2. Opna rutaren innstillingane ved å skrive inn *192.168.1.1 eller 192.168.0.1.* i nettlesaren din.
 3. Vel Tenester og opna VPN mini-fana.
 4. Aktiver Start OpenVPN-klient.
 5. Du har no tilgang til OpenVPN-konfigurasjonspanelet.

Legg inn dei følgjande tilpassa innstillingane for OpenVPN-klienten

 1. Server IP/Navn: Skriv inn server-IP-en eller namnet på .ovpn-fila frå nokon av dei som er tilgjengelege her: Server anbefalt av NordVPN. Vel *Vis tilgjengelege protokollar* og gå vidare til å laste ned UDP- eller TCP-konfigurasjonsfila. Den er vanlegvis under serverflisen.
 2. Portadresse: *1194 *(eller *443 *for TCP-protokollen)
 3. Tunnelenhet: Vel TUN-alternativet.
 4. Tunnelprotokoll: UDP eller TCP.
 5. Krypteringschiffer: *AES-256-CBC*
 6. Hashalgoritme: *SHA-512*.
 7. Brukarnamn og passord = Dine NordVPN-detaljar.
 8. Avanserte val: *Aktivert*.
 9. TLS Cipher: Ingen
 10. LZO-komprimering: *Deaktiver*
 11. NAT: *Aktiver*
 12. Brannmurvern: *Aktiver*.
 13. IP-adresse: la stå tom.
 14. Subnet Mask: lat stå tomt.
 15. Tunnel MTU-innstilling: *1500*.
 16.  UDP Fragment: *1450*.
 17. Tunnel UDP MSS-Fix: *Aktiver*.
 18. nsCertType-verifisering: Hake ✔

Fordelar med å bruke NordVPN på din Samsung Smart TV

Det finst mange VPN-ar på marknaden som hevdar å tilby dei beste tryggingsforbetrande funksjonane på marknaden, men av alle desse VPN-ane, er det berre nokre få som verkeleg skil seg ut. NordVPN er ein av dei, og med god grunn. Her er nokre fordelar du kan oppnå ved å pare denne VPN-en med din Smart TV.

1. Dei beste tryggleiksfunksjonane du kan be om

NordVPN er ganske stor på sikkerheit og spøkte ikkje når dei rulla ut sine sikkerheitsfunksjonar. Tenesta tilbyr om lag 6 funksjonar som hjelper deg med å halde din Samsung Smart TV og andre einingar trygge. Av alle desse sikkerheitsfunksjonane er den viktigaste DoubleVPN-funksjonen som tilbyr deg dobbel kryptering for å beskytte dataa dine. Det er også OpenVPN-funksjonen, Kill Switch som aktiverer når tilkoblinga di til VPN blir kutta av brått, og den pålitelege No-Logs Policy som er deira segl for forpliktelse til å halde dataa dine trygge.

2. Enkel Opplåsing for Straumetenester

Evna til å opne opp for strøymetenester er ein kritisk funksjon for nokon VPN. NordVPN opnar effektivt dei mest populære og ettertrakta strøymeappane på marknaden. Med NordVPN vil du ikkje ha nokon problem med å få tilgang til Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime, Roku og mange andre. Med over 5400 tenarar i 59 land verda over, er det ikkje vanskeleg å opne opp for geografisk avgrensa sider. Strøym desse tenestene direkte på din Samsung Smart TV med NordVPN.

3. Sei Farvel til Annonser

NordVPN er full av funksjonar som tar bort sjølv dei minste utfordringane du kan møte med strøyming. For eksempel, reklamar. NordVPN har ein reklameblokkar som gjer jobben med å bli kvitt dei plagsame reklamane som herjar med strøymeøkta di eller internettaktivitetane dine. Ingen fleire pop-up bannerreklamar, ingen fleire videoannonser som avbryt programma dine når du ser på, og definitivt ingen fleire risiko for tredjeparts datatjuvar.

Installer NordVPN på Samsung TV-en din i dag!

Avslutningsvis

NordVPN har vore ein gå-til VPN for millionar av brukarar på nettrommet. Dei har bevist seg pålitelege på alle frontar; sikkerheit, evna til å opne blokkeringar, og online anonymitet. Å setje opp NordVPN på din Samsung Smart TV beskyttar deg mot alle slags nysgjerrige auge på internett som ser etter å få tilgang til informasjonen din. Det hjelper deg med å opne populære strøymeplattformer for din premium visningsoppleving. Vi har sett saman denne grundig forska guiden for å hjelpe deg med å enkelt setje opp NordVPN på din Smart TV.

Relaterte Artiklar

Sjølvsagt, eg treng litt tekst for å kunne gjere omsetjinga for deg. Kan du gi meg teksten du ønskjer omsett?