Korleis fjerne personleg informasjon frå Google - TechRobot

Korleis fjerne personleg informasjon frå Google

Google er utan tvil den mest populære søkemotoren globalt, og står for omtrent 88,5% av det globale søkemotormarknaden tidleg i 2019. Google har blitt ein viktig del av livet vårt, og hjelper til med å heve rangeringane våre på nettet og gir oss informasjon når vi treng det. Alle, uavhengig av demografi, har nytte av Google på ein eller annan måte.

Du er berre eit klikk unna frå å få tak i all informasjonen du vil ha om stader, emne, ting, og til og med folk — så lenge det er på internett. Dette betyr at kven som helst der ute også kan få tak i informasjonen din, når dei vil ha den.

Det kan vere skremmande å innse at kven som helst kan finne ut ting om deg utan at du veit det, og bruke det til kva formål dei sjølv ønskjer. Men ikkje bekymre deg, denne artikkelen vil vise deg korleis du kan få detaljane dine vekk frå Google utan problem. Først, la oss ta ein rask dykk inn i korleis Google får informasjonen din i utgangspunktet.

Korleis Får Google Informasjonen Min?

Det er mange kanalar gjennom dei Google samlar informasjon om deg. Google har ein mekanisme for å spore kva vi søkjer etter og søkjeresultata vi klikkar på. Om du er på YouTube, kan du vere sikker på at Google har tilstrekkeleg data om visingsvanane dine fordi; vent på det — Google eig YouTube!

I tillegg til søk, klikk på søk og YouTube, samlar Google informasjon om brukarane gjennom følgjande måtar:

Nettkravling: Google har ein nettkravar kalla Googlebot. Googlebot blar kontinuerleg gjennom nettet, indekserer innhaldet på nettsider og samlar så mykje informasjon dei kan. Når nettsida di dukkar opp i Google sine søkjeresultat, er det Googlebot som har gjort det mogleg.

Nettanalyse: Mange nettsider brukar Google Analytics for å få innsikt om korleis nettsida deira presterer. Google samlar informasjon for seg sjølv gjennom denne programvara.

Google Ads: Google brukar Google Ads til å samle inn data om annonsane folk klikkar på og nøkkelorda annonsørar brukar ofte.

Android OS: Altfor mange brukar Android OS utan å innse at det er ein stor datainnsamlingskanal for Google.

E-post: Yahoo, Microsoft Outlook og Gmail er dei mest populære e-posttenestene i verda. Google eig Gmail, og om du har ein Gmail-konto, har Google uunngåeleg tilgang til innhaldet i e-posten din.

Korleis slette personleg informasjon frå Google  

Om du har oppdaga personleg informasjonen din på Google, kan du fjerne dei ved å gjere nokon av følgjande:

1. Slett frå kjelda

Nokre gonger er den personlege informasjonen du ser når du søkjer på Google, informasjonen du publiserte ein gong i fortida. Alt du legg ut på nettet kan bli plukka opp av Google, inkludert innlegga du gjer på sosiale medieplattformar som Facebook. Av denne grunnen blir internettbrukarar alltid råda til å vere forsiktige kvar gong dei legg ut innhald på nettet.

Om du har publisert visse opplysningar om deg sjølv og du ønskjer å ta dei ned, bør du gjere det frå kjelda. Du må besøke nettsida eller plattforma der du delte informasjonen og slette dei. Når du gjer dette, vil ikkje informasjonen lenger vere tilgjengeleg for Google å få tilgang til, og vil ikkje visast på nokon søkemotor etter ei stund.

2. Kontakt eigaren av nettsida

Om du finn personleg informasjon om deg sjølv på ei nettside som du ikkje eig, bør du be eigaren av nettsida om å ta den ned. Det er enklare å kontakte eigarane av nettsida over telefonen viss du allereie veit kven dei er. Om dei er anonyme eller om du ikkje har nokon personleg relasjon til dei, kan du kontakte dei ved å bruke kontakt oss-lenkja, Whois.com, eller ved å kontakte hosting-selskapet til nettsida.

For å kontakte nettsideeigaren gjennom kontakt oss-lenkja, besøk nettsida og rull ned til botnen. Du bør finne ein kontakt oss-lenkje eller annan kontaktinformasjon for nettsideeigaren. Alternativt kan du søkje etter nettsideeigarane sin kontakt på Google gjennom eit Whois-søk. For å gjere dette, skriv «whois + nettstaden si URL» på Google og finn kontaktinformasjonen under Administrativ Kontakt eller Registrant E-post. Om du framleis ikkje finn kontaktinformasjonen til nettsideeigaren, bør du kontakte deira hostingfirma.

3. Kontakt Google

Om du ikkje kunne kontakte eigaren av nettstaden eller dei har nekta å ta ned informasjonen, ville ditt siste utveg vere å kontakte Google. Google ville vanlegvis ikkje fjerne personleg informasjon frå søkemotoren sin fordi dei ikkje kontrollerer kva informasjon brukarar legg ut på internett. Det er enkelt — ikkje legg ut informasjon som du ønskjer å halde privat, og den som legg ut informasjon på nettet er ansvarleg for å ta den ned.

Google vil ikkje hjelpe deg med å fjerne namnet ditt, fødselsdato, telefonnummer eller nokon informasjon som er offentleg vist på offentlege databasar. Likevel kan Google hjelpe deg med å fjerne visse opplysningar dersom det å leggje ut slik informasjon offentleg kan utsetje deg for ein form for angrep.

Her er noko av informasjonen Google kan ta ned på dine vegne:

  • Informasjon som er i strid med loven 
    Google fjerner all informasjon som er i strid med loven. Informasjon i denne kategorien inkluderer data som bryter med opphavsrettslover eller skildrer overgrep mot barn.
  • Andre 
    I tillegg til å slette informasjon av personlige eller juridiske grunner, kan Google slette annen informasjon hvis det er i samsvar med offentlig orden. Informasjon under denne overskriften er underlagt Googles skjønn.

Konklusjon  

Førsteintrykk spelar verkeleg ei viktig rolle i å forma ditt offentlege bilete eller oppfatning. Dette er sant både offline og på internett.  Du vil ikkje at den første informasjonen nokon søkjer om deg skal vere skadeleg for ditt rykte eller avsløre for mykje om deg som du heller vil halde privat.

Om du søkjer etter namnet ditt på Google og finn informasjon du helst ikkje vil ha på nettet, kan du bestemme deg for å ta dei bort ved å følgje prosessane som er lagt fram i denne artikkelen. Likevel, det er alltid best å sikre at slik informasjon aldri kjem ut i utgangspunktet ved å vere forsiktig når du lastar opp ting på internett.